logo
  • July 12, 2017
  • Comments Off on Rubber Gasket

Rubber Gasket

รายละเอียด

คงทราบกันดีว่า ปะเก็น แผ่น มีส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานของกิจกรรม ได้ความปลอดภัยดำเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวก ทำให้เกิดความต้องการ และพัฒนา ปะเก็น แผ่น ชนิด เพื่อรองรับรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ในการทำงานที่ดี เพราะ ปะเก็นแผ่น เป็นงานผลิต ที่ต้องอาศัยอุตสาหกรรมการผลิตที่เข้าใจ คุณสมบัติ สามารถที่จะรับรอง ผลิตตามแบบ ตัดตามแบบ การขึ้นรูปแบบ เพื่อให้การทำงาน ที่นิยมใช้งานหน้าแปลน ระบบวาล์ว ปั๊ม ได้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

เราผลิต และจำหน่าย ปะเก็นแหวน วงกลมทุกชนิดหรือ ปะเก็นแหวน เฉพาะ เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบคั่นกลางชิ้นส่วนที่ต้องการประกอบในการทำงาน เพื่อกันความร้อน ป้องกันการรั่วซึม เราพร้อมผลิตงานแหวน ทุกคุณสมบัติเพื่อการทำงาน

รายละเอียด

ปะเก็นหน้าแปลน ในอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างมีความต้องการมากมาย ในหลายรูปแบบสภาวะการทำงาน ในสภาพแวดล้อม การทนต่อรูปแบบงานที่ใช้ ที่พบเจอสารเคมี ด่าง กรด อุณหภูมิความร้อน ที่มีตั้งแต่ -200 – 550 องศาเซลเซียส แต่สภาพการทำงานมีความต่างทำให้มีคุณสมบัติที่แบ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปะเก็นหน้าแปลน ASME , ปะเก็นหน้าแปลน JIS , ปะเก็นหน้าแปลน PTFE , ปะเก็นหน้าแปลน DIN พร้อมให้เลือกใช้งาน