logo
  • July 14, 2017
  • Comments Off on ปะเก็นยาง Silicone

ปะเก็นยาง Silicone

รายละเอียดสินค้า

 

ปะเก็นยาง Silicone
จำหน่าย ปะเก็นยางซิลิโคน ปะเก็นยางสังคราะห์ ผลิตจากวัตถุดิบ คุณภาพและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างชิ้นงานประสิทธิภาพดีเยี่ยม ที่มาพร้อมการรับรองการทำงานการใช้งาน ที่มีความเป็น ฟู้ดเกรด หรือการใช้งานด้านน้ำและอาหาร ที่ต้องการปะเก็นยาง Silicone ที่ทนต่อความร้อน การทำงานสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ เลือกขนาดที่ใช้ และมั่นใจในคุณภาพที่รับอย่างมั่นใจ