logo
  • July 14, 2017
  • Comments Off on ปะเก็นยางหน้าแปลนแบบเส้น PTFE

ปะเก็นยางหน้าแปลนแบบเส้น PTFE


รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นหน้าแปลน ชนิดเส้น ชนิด PTFE เป็นการผลิตงานที่เราก็สามารถที่จะรับรองการทำงาน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจในการทำงานได้อย่างแน่นอน เพราะ ปะเก็นหน้าแปลน แบบเส้น (PTFE) เป็นงานที่ผู้ใช้งานต้องการสิ่งที่มีการทนต่อความร้อน ความชื่น สภาพแวดล้อม น้ำ หรือน้ำยา สารเคมี ทำให้ในการทำงานกับกลไกลบางชนิด ต้องการปะเก็นยางหน้าแปลนแบบเส้น PTFE ในการทำงาน