logo
  • July 14, 2017
  • Comments Off on ปะเก็นยาง CR หรือ Neoprene สีขาว

ปะเก็นยาง CR หรือ Neoprene สีขาว

รายละเอียดสินค้า

 

ปะเก็นยาง CR หรือ Neoprene สีขาว

ปะเก็นชนิดพิเศษในการทำให้เป็นสีขาว เพื่อการทำงานเฉพาะที่ต้องการความเด่นในการทำงานในอุปกรณ์เพื่อทำชิ้นส่วน หน้าแปลน หรือการกั้นหน้าสัมผัสของวัตถุสองชนิด ไม่ให้เกิดการรั่วซึม เสียดทาน เกิดเสียงจึงต้องใช้ ปะเก็นยาง CR หรือ Neoprene สีขาว เป็น ปะเก็นยางซีอาร์ สั่งผลิต และสั่งติดตามแบบ ได้ โดยมีชิ้นงานสำเร็จรูปสำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้งานให้เลือก หรือสั่งทำพิเศษ