logo
  • February 3, 2016
  • Comments Off on Payment

Payment

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.หลังจากลูกค้าได้รับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งเอกสารใบสั่งชื้อแจ้งมาทางทีมงานฝ่ายขายของเรา

2.จากนั้นท่านจะได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อชำระค่าสินค้าจากบริษัทตอบกลับไป

3.จากนั้นให้ท่านชำระค่ามัดจำค่าสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคา

4.จากนั้นให้ท่านรอรับสินค้าหรือตัวอย่างชิ้นงานจากเรา