logo
  • July 19, 2017
  • Comments Off on ท่อยางทนน้ำมัน

ท่อยางทนน้ำมัน

 

รายละเอียดสินค้า ท่อยางน้ำมัน NBR

กิจกรรม ส่วนใหญ่ในทางการทำงาน ย่อมพบเจอ น้ำมัน แบละสารเคมีในระบบการทำงาน และยังเจอสภาวะแวดล้อมที่มีอันตรายที่สูง ทำให้การเลือกใช้ยางที่เหมาะสม ต้องเข้าใจลักษณะ และต้องเข้าถึง เกรด ชนิด เพื่อให้การเลือกสาย ยางดำ หรือ ท่อยาง ดำ น้ำมัน ไปใช้งานไม่เกิดปัญหาจากสารเคมี กัด การรั่ว การซึมผ่าน ที่จะส่งผลอันตรายมากมาย ทำให้การเลือกใช้งานเฉพาะ ที่ดี นอกจาก เลือก NBR ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทนต่อ ความร้อน และน้ำมันได้ดี การเลือกขนาด และหน้าตัดที่เหมาะสม ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ สายยาง สีดำ NBR ชนิดนี้ ได้ประโยชน์จากการเลือกใช้งาน ที่อยากเหมาะสม มากยิ่งขึ้น ที่ทำให้เกิดความมั่นใจ ต่อการทำงานที่สูงขึ้น