logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

ในอาคารหรือ ฟาร์ม ที่เลี้ยง หรือรักษา ดูแลสัตว์ต่างต้องการ พื้นที่สามารถ รองรับน้ำหนัก สัตว์ และเท้าสัตว์ที่สัมผัสเดิน จึงต้องใช้แผ่นยางปูพื้นสัตว์ในการทำงาน เพราะ แผ่นยางมีความสามารถที่ทนน้ำได้ดี และทนความร้อน เย็น สารเคมี อันเกิดจากยา อาหาร หรือมูลสัตว์ที่ขับถ่ายที่ต้องได้ยางที่สามารถทนสิ่งเหล่านี้ได้ดี มีความเด่น และมีเกรดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ที่ตรงไปตามการรองรับระบบการทำงาน ในฟาร์ม อาหารที่ดูแลสัตว์  ทำให้มีการรักษา ดูแลเปลี่ยน พื้นปูได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับพื้นปู หรือหาสิ่งที่สิ้นเปลือง ในการทำพื้น ที่อาจเกิดความเสียหายตั้งแต่ เวลาในการทำและการบำรุงรักษา และการดูแลรักษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกวัว อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสำหรับโรงงาน / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวรองเครื่องจักร / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวกันรอย / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสี่เหลี่ยม / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำมัน / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนความร้อน / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว/ แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: แผ่นยางปูพื้นคอกวัว1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกวัว25 mm.