logo
  • June 2, 2016
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

รายละเอียด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น

ยูโรเบอร์ รับผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น ตามธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือต่างสถานที่ต่างๆที่ต้องการความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า อาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นห้อง server สำหรับคอมพิวเตอร์ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า หากท่านต้องการสั่งซื้อ ท่านสามารถบอกรายละเอียดกำลังไฟ กับทางเราเพื่อให้วิศวะกรของทางเราช่วยประเมินและช่วยหาสินค้าให้กับทางท่านได้

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น
รหัสสินค้า ความหนา (มิลลิเมตร) ขนาดกว้าง X ยาว (เมตร) ขนาดความแข็ง
Euro-Ei-01 1 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-02 2 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-03 3 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-04 4 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-05 5 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-06 6 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-07 8 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-08 10 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-09 12 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-10 15 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-11 20 1 X 1 65 +/- 5 Shore A
Euro-Ei-12 25 1 X 1 65 +/- 5 Shore A

 

การใช้งาน แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นตู้ไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นตู้คอนโทรล / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 3 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 4 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 5 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 6 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 8 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 10 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 12 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 15 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 20 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ปูพื้น 25 mm.