logo
  • February 29, 2016
  • Comments Off on ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก

ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก

ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก

การใช้งาน

ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ซีลยางประเภทต่างๆ ซีลยางเนื้อฟองน้ำ ซีลยางโปรไฟล์ ซีลยางกระดูกงู ซีลยางทนความร้อนสูง ซีลยางฉนวนกันไฟฟ้า ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลยางตู้อบ เตาอบต่าง อาทิเช่น ลูกพลัม ลูกแพร์ ลูกพีช กล้วย แอปเปิล เชอร์รี สตรอว์เบอร์รี แอปริคอต องุ่นเปลือกส้มซิตรัส เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมันจากพืชและสัตว์ / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : EPDM / Silicone / Viton /ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

อุตสาหกรรมการเพาะปลูก เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องนึกถึงเพราะมีความสำคัญและเติบโต มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมด้านนี้ จึงให้ความไว้วางใจ จนทางเรามีส่วนในการส่งและผลิตชิ้นส่วนเพื่อการแปร รูปสินค้าเพาะปลูก ผักและผลไม้ ร่วมถึง ส่วนหนึ่งการเพาะปลูก ซึ่ง ลูกค้า จะใช้แตกต่างกันไปตามหน้าที่คุณสมบัติของสินค้าทางเรา ได้จากการผลิตจากวัตถุดิบโดยผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำได้ยางประเภทต่างๆ ได้แก่ NR NBR CR EPDM และ Silicone ทาง EUROBER จะนึกถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อให้ได้คุณภาพและราคาที่ เป็นไปตามสากล ที่เราได้รับ พร้อมทั้ง ประสิทธิภาพ ของสินค้า ลูกค้าสั่ง ทั้งในรูป แบบซีลยาง ท่อยาง และ แผ่นยาง บุยาง และสายพาน จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้า ใช้ในเรื่องใด วัตถุประสงค์การนำไปใช้