logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน

ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน

ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน

การใช้งาน

ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ท่อยางฉนวนไฟฟ้า ซีลยางตู้ควบคุมไฟฟ้า ซีลยางตู้คอนโทรล เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

EUROBER ผลิตหลากหลาย คุณสมบัติที่ได้จากยาง NR CR NBR EPDM Viton และ Silicone อุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน จะให้เราผลิต ตั้งแต่ในรูป แบบ ซีลยาง  แผ่นยาง ยางกระดูกงู  ปะเก็นยาง อยู่ที่ทางลูกค้าจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ใด เช่น ด้านการลำเลียงส่งน้ำมัน โดยท่อ จะเรียกใช้ ยางส่งที่ที่ต้องทนน้ำมัน ทางเราจะแนะนำ NBR ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องทนน้ำมัน ที่อาจใช้ใน งานอุปกรณ์ท่อส่งถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซ และ อาจต้องใช้ ยางที่เป็นฉนวนในการห่อหุ้มป้องกันกระแสไฟฟ้า อาจร่วมถึงการส่งสารเคมี และแก๊ส

ยางอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงาน ที่ต้องใช้ในด้านนี้จึงต้องดู การนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมแบบใด อาจไม่ใช้เพียงแค่ ห่อหุ้ม  อาจใช้ในรูปแบบ  ซีล  โอริง  ประเก็น เพื่อป้องกัน  กันกรด  และการรั่วซึมที่อาจก่ออันตรายกับผู้ใช้ หากลูกค้า ต้องการ ยางคุณภาพสากล เรียกหาเรา เราพร้อมให้คำปรึกษา โดยผู้ชำนาญและประสบการณ์ ที่อยู่คู่อุตสาหกรรมท่านอย่างยาวนานถึง 12 ปี ที่มาพร้อม มาตรฐานสากล