logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

รายละเอียด ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

ถ้าวันไหนท่านต้องการ ยางที่มีความทนทานต่อระบบการทำงาน การปูพื้น การรองเท้า การรองน้ำหนัก จากการกดทับ แรงกระแทก สารเคมี อันเกิดจากมูลสัตว์ ฉี่  ที่ทำให้แผ่นยางอาจเกิดการขาด เสื่อมรั้วซึม สกปก ฉีกขาด จึงต้องเลือก ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต้องการนำแผ่นยางปูพื้นสัตว์ไปใช้ ในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม จะทำให้ มีความประหยัด มีการบำรุงรักษาที่ง่าย และทำให้มีความเป็นระเบียบที่สูงมากยิ่งขึ้นในการดูแล และจะเห็นได้ชัดเลยว่าการจัดทำระเบียบ พื้นทำให้ เกิดความสะดวก ทั้งกับผู้ดูแล และสัตว์ที่อาศัย ในพื้นที่มีการปูแผ่นยาง ในการเดิน การนอน หรือกิจกรรมกับสัตว์ในแบบอื่นๆ เพราะสัตว์มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด นิสัย

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

 

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

 

แผ่นยาง-ลายไดมอน

 

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว อุตสาหกรรม

ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมความปลอดภัย / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทางการวิจัย / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวห้องทดลอง / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวห้องแลป / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวซับเสียง / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวฟองน้ำ / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสัมผัสอาหาร / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวFood Grade / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวFDA Approved / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวFood Grade Approved / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสายพานการผลิต / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัวรองกระจก

ขนาด ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว1 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว2 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว3 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว4 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว5 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว6 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว8 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว10 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว12 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว15 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว20 mm. / ปะเก็น แผ่นยางปูพื้นคอกวัว25 mm.