logo
  • July 25, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

รายละเอียด ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร

เหตุที่ทำการขึ้นรูปแบบอย่างตามแบบผลงานตามความอยากได้สถานนั้น ก็ด้วยความต้องการที่รีบแล้วก็อยากได้ความสบายในการใช้งานจึงมีการผลิตจำเพาะแปลรูปยางสนต่างและก็การสร้างยางสังเคราะห์ต่างๆสำหรับการทำเป็นแบบอย่างผลงานต่างๆตั้งแต่ปะเก็นท่อยาง สายพานยาง ซีนยาง ซื้อการใช้งานตามแบบอย่างสิ่งที่ต้องการต่างๆซึ่ง ซีนยางก็เป็นอีกประเภทที่นิยมกันอย่างมากมาย

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  :  ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ทนไอน้ำ , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ Silicone , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ซิลิโคน , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ CR , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ซีอาร์ , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ Neoprene , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ นีโอพรีน , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Square , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว V , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว P , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว J , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว S , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว D , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว E , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ U Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ V Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ S Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ สัมผัสอาหาร  : ซีลตู้อบฝรั่ง / ซีลตู้อบลูกแพร์ / ซีลตู้อบลูกพลัม / ซีลตู้อบกล้วย / ซีลตู้อบแอ๊ปเปิ้ล / ซีลตู้อบองุ่น / ซีลตู้อบเปลือกส้ม / ซีลตู้อบเปลือกมะนาว / ซีลตู้อบเชอร์รี่ / ซีลตู้อบสตรอว์เบอร์รี / ซีลตู้อบแอปริคอต