logo

Posts Tagged ‘ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง’

  • September 7, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง

ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง

รายละเอียด ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง ท่านควรหยุดคิด ถึงการเข้าใจที่ผิดว่า การใช้ยางเหมือนการ ว่านำไปใช้ยางไหนก็ได้ ในโรงงาน อุตสาหกรรม บ้านเรือนอาคาร ซึ่งหากนำยาง ทนความร้อนได้ไม่พอที่ท่านใช้ก็เกิดการละลาย หรือเพลิงไหม้ให้เสีย ทรัพย์มากมาย หรือาหากใช้ยางทั่วไปในการเป็นส่วนในขั้นตอน การผลิตของอาหาร เครื่องดื่ม ก็อาจทำให้ สารบางชนิดที่ไม่สามารถกินเข้าไปได้ เข้าไปสู่อาหารที่ท่านได้ผลิต จึงควรใช้ยาง ซิลิโคน Food grade ใช้ในการสัมผัสอาหารเท่านั่น จึงจะปลอดภัย สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ยางซีลตู้อบ ทนร้อนสูง :  ยางซีลขอบประตูตู้อบ Square , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางซีลขอบประตูตู้อบ
Read More