logo

Posts Tagged ‘ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D’

  • September 7, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D

ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D

รายละเอียด ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D รับสั่งจัดทำ ตามความที่อยากได้ยางที่สนใจ ต้องการหาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร ยางซิลิโคน จะต้องทนความร้อนได้ดี และเป็นยางฟู๊ดเกรดได้ตรงตามที่ท่าน ทำให้ปลอดภัย จากอาหาร น้ำดื่ม ไม่สงผล ต่อสิ่งที่สัมผัสถูกยางซิลิโคน เป็นการป้องกันที่ยาง Food grade เท่านั่นที่ทำได้ เพราะแปรเปลี่ยนเป็น ขึ้นรูปแบบ ชิ้นงานตามความต้องงาน ยาง ฟู๊ดเกรด  หรือซีลยาง silicone ที่เป็น ฟู๊ดเกรด ยังพร้อมจัดทำตามงาน สั่งทำของท่านที่จะใช้ สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ยางขอบประตูตู้อบ ตัว D  :
Read More