logo

Posts Tagged ‘ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง’

  • May 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง

ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง

รายละเอียด ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง สามารถผลิตท่อยางตามความต้องการในเรื่องความยาวตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไปแล้วก็ยังสามารถทำความหนาของท่อที่ทำจากยางที่ลูกค้าต้องการในการใช้แรงงานทั้งในเรื่องความทนทานแล้วก็การเสริมเพิ่มให้ท่อที่ทำจากยางมีคงทนถาวรมากขึ้นเพื่อการใช้งานในการทำงานกลไกลของระบบการผลิต หรือการทำงานของเครื่องจักร สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  : ท่อยางNR /  ท่อยางNBR / ท่อยางEPDM / ท่อยางCR / ท่อยางSilicone / ท่อยางviton / ท่อPVC / ท่อPU / ท่อPTFE / ท่อAluminium ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง   อุตสาหกรรม ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ท่อยาง ซิลิโคน กันด่าง 
Read More