logo

Posts Tagged ‘ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile’

  • June 21, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile

ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile

ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile รายละเอียด ที่ Eurober เราเข้าใจกันดีว่าเมื่อสร้างสารประกอบยางสำหรับอุตสาหกรรมของกินเพื่อให้แน่ใจว่าการให้ความเอาใจใส่กับสินค้านั้นเป็นไปตามสุขลักษณะและก็การรับรองของ FDA เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ซีลยางฟู้ดเกรดหรือซีลยางเกรดพิเศษ อะไรก็ตามที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารควรจะมีความสามารถสำหรับเพื่อการทนต่อสารเคมีและก็แรงกดดันที่ใช้ใน ระบบทนความร้อนสูงกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องใช้ยาง ที่ยังสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำเมื่อสัมผัสกับของเหลวที่มีคราบสกปรกที่อุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแล้วก็ลดเวลาการใช้แรงงานลง โปรดติดต่อข้างวิศวกรรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Phone: 0952068185 Tel: 024446871 ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile ซีลยางฟู้ดเกรด S Profile ยางซีลฟู้ดเกรด การใช้งานด้านอื่นๆ Other Usability Food Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันน้ำ water ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนน้ำ water ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันกระแทก Impact ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนกระแทก Impact ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดลดแรงกระแทกReduce ForceFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันซึม Leak ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันน้ำมัน Oil ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนน้ำมัน Oil ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดกันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFood Grade Seals Rubber ยางซีลฟู้ดเกรดทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFood Grade Seals Rubber
Read More