logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ Oven Seals’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Seals

ซีลตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Seals ด้วยสิ่งที่ต้องการที่จะต้องใช้สิ่งที่สามารถยึดติดขอบประตูของหน้าต่างและก็คอ บานเกล็ดหรือบานเลื่อนนั้นมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองป้องกันการรั่วไหลของสิ่งที่ไม่เป็นสองจากการทำงานข้างในหรือปกป้องอากาศจากด้านนอกต้นเหตุอื่นแต่ว่าภายนอกซึ่งซีลยางควรจะมีขนาดให้เหมาะสมและก็ติดต่อได้อย่างมิดชิดไม่มีการรั่วหรือมีร่องรอยที่อาจเกิดทำให้อากาศไปสู่ข้างในหรือของเหลวไปสู่ข้างนอกสู่ด้านใน สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Seals  :  ยางซีลขอบประตูตู้อบ Square , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว V , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว S , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว D , ยางซีลขอบประตูตู้อบ ตัว P , ยางซีลขอบประตูตู้อบ
Read More