logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ E Profile’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ E Profile

ซีลตู้อบ E Profile

รายละเอียด ซีลตู้อบ E Profile พร้อมเสมอเพื่อลูกค้าคนสำคัญของทางเราที่ต้องการชิ้นงานคุณภาพผลงานเฉพาะข้างในการทำงานเพื่อให้ได้ตรงตามจุดของระบบการทำงานและก็มีมาตรฐานมากกว่ามาตรฐานที่ระบุในการใช้งานที่มากกว่าธรรมดาหรือกระบวนการทำหน้าที่ที่จำต้องได้สิ่งซึ่งสามารถทนได้มากกว่าปกติ ซึ่งทางเรามีการ test ด้วย lab ศึกษาค้นคว้าแล้วก็เทคการทำหน้าที่การใช้แรงงานทุกรูปแบบสิ่งที่ต้องการ ที่ใช้ยาง แผ่นยาง ท่อที่เป็นยาง ปะเก็นยาง ซีนยาง profile และซีลยางจำพวกต่างๆสำหรับในการใช้หน้าที่เฉพาะจุด สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ E Profile  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ E Profile   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ E Profile  :  ซีลยางขอบประตูตู้อบ EPDM , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ
Read More