logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง’

  • September 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง

ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง ความร้อน สารเคมี ไอน้ำ จัดเป็นสิ่งอันตรายมาก หากนำไปใช้กับยางไม่ได้คุณภาพ จะเกิดการเสื่อมสภาพไว หากแต่หากท่านใช่ในเรื่องอาหาร อาจเกิด สิ่งอันตรายมาก ตั้งแต่อาหาร อากาศ สิ่งที่สัมผัส หรือ ผู้รับประทานอาจเกิดอาการ ด้านลบ ยาง Silicone Food grade จัดเป็นยางที่มีความชัดเจนและสำคัญมากที่ต้องจะนำไปใช้งานให้ถูกต้องเป็น Food grade ในการที่จะใช้ด้านนี้ ที่ต้องได้ยาง Silicone เท่านั่น สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ทนร้อนสูง :  ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ทนไอน้ำ , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ Silicone
Read More