logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ซิลิโคน’

  • July 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ซิลิโคน

ซีลตู้อบ ซิลิโคน

รายละเอียด ซีลตู้อบ ซิลิโคน นอกเหนือจากทางพวกเราจะซีนยางเพื่อการใช้แรงงานขอบและก็ประตูสิ่งต่างๆแล้วทางเรายังจัดจำหน่ายแผ่นยางท่อที่เป็นยาง ปะเก็นยาง พร้อมด้วยยังสามารถรับงานสั่งทำตามความปรารถนาที่ลูกค้าจะใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมสำหรับเพื่อการติดขอบจำพวกงานต่างๆ จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงรวมทั้งขนาดที่พอดิบพอดีสำหรับการติดตั้ง สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ซิลิโคน  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ ซิลิโคน   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ซิลิโคน  :  ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ D Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ J Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ P Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ E Profile , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Oven
Read More