logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

รายละเอียด ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

เราย้ำเสมอ ถึงความใส่ใจในการตอบรับลูกค้า ตอบรับลูกค้าด้วยความจริงใจ ยิ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันธ์กับสิง่มีชีวิตในเรื่องอาหาร ที่ต้องใช้ แผ่นยาง ฟู๊ดเกรดในการทำเป็นในรูปแบบ ชิ้นงาน ที่ส่งอาหารสัตว์ ส่งท่อ ส่งน้ำ ให้แก่สัตว์ ซึ่งในเนื้อยางต้องไม่มีสารเคมีที่ส่งอันตรายกับสิ่งมีชีวิต และมีความยืดหยุ่นได้ดี หรือแม้แต่ในการใช้ ปูพื้นสำหรับสัตว์ที่ต้องดูแลพิเศษ ก็มีความจำเป้นที่ต้องได้ แผ่นยางปูพื้นสัตว์ ที่มีความเหนี่ยวอ่อนนุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานกับสัตว์ชนิดใด ประเภทใด เกี่ยวกัสิ่งใดเพื่อเราจะแนะนำใช้ได้ถูกต้อง ตรงไปตามที่ท่านที่ต้องการมีความพึ่งพอใจกับ ยางที่เราใส่ใจในการทำออกมาให้ใช้งาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์: แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์: ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์สำหรับโรงงาน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์รองเครื่องจักร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์กันรอย / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์สี่เหลี่ยม / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนน้ำ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนน้ำ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนน้ำมัน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนความร้อน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์/ ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนการเสื่อมสภาพ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์: ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์1 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์2 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์3 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์4 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์5 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์6 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์8 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์10 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์12 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์15 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์20 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์25 mm.