logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

รายละเอียด ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว

อาจเกิดความรำคาญ และวุ่นวายทำให้ กิจการด้านการดูแล ฝึกสอนสัตว์ หรือการค้าสัตว์เกิดการล่าช้าดูแลยาก หากยังคงเลือกการใช้ไม้หรือ สิ่งปูพื้นในแบบเก่าที่ทำให้ ลำบากในการบำรุง รักษา เก็บสิ่งสกปก จากเท้าสัตว์ อุจจาระ ฉี่สัตว์ที่ทำให้แผ่นยางเกิดการเสื่อมตั้งแต่ แข็งตัว จนแตกลาย หรือเกิดการซึม ทำให้แผ่นยางปูพื้นสัตว์ มีการเสื่อมก่อนเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดในตัวเนื้อยาง จึงต้องรู้ถึงความร้อนเย็น สิ่งท่เจอจากกิจกรรม เพื่อเสริม หรือเลือกชนิดคุณลักษณะ คุณสมบัติแผ่นยางที่มีความตรงเหมาะสมในการใช้งานร่วมกับ สัตว์ น้ำดื่ม อาหาร การขับถ่าย การเดิน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

วัตถุดิบ ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสำหรับโรงงาน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวรองเครื่องจักร / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวกันรอย / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวสี่เหลี่ยม / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนน้ำมัน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนความร้อน / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว/ ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนการเสื่อมสภาพ / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัวทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว: ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว1 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว2 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว3 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว4 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว5 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว6 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว8 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว10 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว12 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว15 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว20 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางปูพื้นคอกวัว25 mm.