logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

การหาสิ่งที่สามารถ ลด ความเป็นสัญชาติญาณสัตว์นั่นต้องหาสิ่งที่เหมาะสมที่มีความนิ่ม และเบา ที่เปรียบเสมียนให้ความรู้สึกเดินบนพื้นดิน พิ้น หญ่า จึงมีความต้องการแผ่นยางปูพื้นสัตว์ ท่มีความนิ่ม และทนแรงแดด นิ่มกับกีบ หรือเท้าของสัตว์ที่เดิน ที่อาจสามารถเพิ่มคุณสมบัติ สีสันให้ สัตว์ที่ดูแล เลี้ยงมีความกระตือ รือล้น มีความคล่องตัวในการวิ่งเล่น หรือ การพัก เป็นการช่วยถน่อมเท้าสัตว์ ทำให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งนอกจากพื้นปู ยังสามารถทำ เป็น แผ่นยาง ฟู๊ดเกรดที่ใช้งานกับอาหารสัตว์ เพื่อให้หญ้า น้ำ อาหาร ประเภทต่างๆ ไม่เกิดสารเคมี ตกหล่นเข้าไปใน อาหาร อาจทำให้เกิดโรคกับสัตว์ หรือสุขภาพ เพราะมนุษย์และสิ่งมีชีวิต มีระบบร่างกายที่ไม่แตกต่างกัน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์  อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ : แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ สำหรับโรงงาน / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ รองเครื่องจักร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันรอย / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ สี่เหลี่ยม / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนน้ำ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนน้ำมัน / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนความร้อน / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ : แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 25 mm.