logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก

ให้ความไว้ใจกับทางเราที่พร้อม จะทำการผลิตเพื่อจัดส่ง แผ่นยางปูพื้นสัตว์ เพราะแผ่นยางปูพื้นสำหรับสัตว์ของทางเรานั่น มีความละเอียดอ่อนการผลิต การคิดหาถึงสิ่งสำคัญ ปัจจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นและ อุ้มเท้าของสัตว์ที่ลูกค้า ต้องการ แผ่นยางประเภทนนี้ในการนำไป ใช้งานด้านปูพื้น หรือด้านเฉพาะ ที่เน้นเป็น แผ่นยาง ฟู๊ดเกรด ในการปูสำหรับรองอาหารสัตว์ ที่ต้องไม่แพร่สารเคมี หรือฉีกขาด เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิต เมื่อสัมผัส หรือคน นั่นก็คือจำเป็นต้องรู้ปัญหา และประเภทสัตว์ และการใช้งานในที่ใด รูปแบบใด พื้นที่แบบใน ความร้อน พบเจอสารเคมีประเภทใด สัตว์ ขนาดใหญ่ เล็ก เพราะอาจจะต้องเสริมผ้าใบ เพ่อความเหนี่ยวมากยิ่งขึ้น

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก: แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก: แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนสารเคมี / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกน้ำมันจากพืช / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนกรด / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนด่าง / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทนสารละลาย / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกmedical grade / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกรองชิ้นงาน / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทกรองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก: แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันกระแทก25 mm.