logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น

ผู้ฝึกสอนสัตว์ หรือดูแลสัตว์ ในตัวเมืองที่มีพื้นที่เป็นพื้นดินสวน น้อยนิยมที่จะดูแลสัตว์ในอาคาร ซึ่งเป็นพื้นกระเบื่อง พื้นปูน ที่มีความสกปกแตกหัก มีรอยแตกร้าวได้ง่าย จากเล็บสิ่งที่ผู้ดูแล ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มาแต่เท้าสัตว์ที่เป็นกีบ ต่างมีอันตรายต่อพื้นมากมาย ทำให้ชำรุด และยังทำใหดูแลยากมาก จึงต้องใส่ให้มากสำหรับ ในอาคาร จึงนำสิ่งที่ในยุคปจจุบันมีความสะดวกในการทำความสะอาด หรือการดูแลรักษา เก็บปรับเปลี่ยน หรือทำใหม่ได้ง่ายและทนความร้อน เย็น ไอน้ำ สารเคมีได้ พร้อมทนเท้าจากแรงกระแทกน้ำหนักตัวสิ่งมีชีวิต ต้องทนการเสียดสี ทนการฉีกขาดได้ดี ต้องไม่ส่งผลทั้งพื้น และเท้าของสิ่งที่ดูแล

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

 

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น: แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น: แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นสำหรับม้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกม้า / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกวัว / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกปศุสัตว์ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกหมู / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกแพะ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกแกะ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกโค / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นคอกโค /แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นทนการสึกหรอ / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่นฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น: แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น1 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น2 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น3 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น4 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น5 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น6 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น8 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น10 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น12 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น15 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น20 mm. / แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ กันลื่น25 mm.