logo
  • July 20, 2022
  • Comments Off on แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เกรด B

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เกรด B

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เกรด B

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับ ตู้ไฟฟ้า :  ตู้เมนไฟฟ้า / ตู้ MCC / ตู้สวิทช์เกียร์ / เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / ตู้เมนไฟฟ้า / ตู้ MDB

แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า สำหรับ ห้องไฟฟ้า : Transformer Room / ห้อง Bus Bars / X-ray Plant Room / Generator Rooms / ห้องควบคุมไฟฟ้า / ห้อง MDB

 

 

รายละเอียดสินค้า 

เลือกสินค้ายางคุณภาพ ที่สามารถป้องกันการไหลของกระไฟฟ้าได้ เลือก แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ของทางเรา ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย และผลิต แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง โดนกระแสไฟฟ้าได้หลายหมื่นโวลต์ เป็น แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ราคา ยุติธรรม และมีมาตรฐานระดับสากล ที่มั่นใจว่าป้องกันได้อย่างแน่นอน เพราะเรามีใบรับรอง .Cer ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพว่า แผ่นยาง ที่เราได้นำสงให้ท่านจะสามารถให้ประโยชน์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นรองพื้นห้องคอนโทรล ที่เป็นห้องประกอบกิจกรรมการควบคุมกระแสไฟฟ้า และการสั่งการทำงาน ที่ต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยสูง ทำให้อุปกรณ์จะต้องมีความเป็นฉนวน เพื่อให้บุคคลกรดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย