logo
  • July 20, 2022
  • Comments Off on แผ่นยางกันไฟดูด เกรด A

แผ่นยางกันไฟดูด เกรด A

แผ่นยางกันไฟดูด เกรด A (กันลามไฟ)

แผ่นยางกันไฟดูด สำหรับ ตู้ไฟฟ้า :  ตู้เมนไฟฟ้า / ตู้ MCC / ตู้สวิทช์เกียร์ / เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / ตู้เมนไฟฟ้า / ตู้ MDB

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับ ห้อง MDB : Transformer Room / ห้อง Bus Bars / X-ray Plant Room / Generator Rooms / ห้องควบคุมไฟฟ้า / ห้อง MDB

 

รายละเอียดสินค้า 

การหาสิ่งที่ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงจากสิ่งที่มองไม่เห็น และเป็นอันตราย อย่างกระแสพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องเลือก และหาสิ่งที่มีคุณภาพนำไปใช้งาน ทำให้ความจำเป็นที่สำคัญในการต้องหา แผ่นยางกันไฟดูด นำไปรองพื้น หรือปูพื้นในการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้อง และตู้ที่มีระบบไฟฟ้าอันตรายสูง ทำให้ความต้องการ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้อง MDB มีการสั่งผลิต และสั่งเพื่อที่จะนำไปใช้งานในห้องที่ต้องการความปลอดภัยสูง และต้องการ แผ่นยางที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะต่อต้านกระแสพลังงานไฟฟ้า ไม่ให้เกิดการรั่วไหล ซึมผ่าน ที่จะเป็นปัญหาเกิดรัดวงจร หรือไฟช็อต หากสัมผัสสิ่งที่เป็นสื่อนำ เราจึงมี แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ราคา ที่แตกต่างกัน ไปตามขนาด และการใช้งาน เพื่อความเหมาะสม