logo
 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

รายละเอียด

ความทนทานต่อความร้อน ความเย็น ละอองน้ำร้อน หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ ห้องครัวหรือมนุษย์ จำเป็นอย่างมากจะต้องนำ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ใช้งานในความเฉพาะด้านที่สัมผัสผิว ระบบร่างกาย ดังเช่น มือ ปาก เท้า ข้าวของได้ โดยไม่กำเนิดภัย หรือผลรับที่เสียในรูปแบบที่อันตรายยกตัวอย่างเช่น ทางอากาศจากการสูบสูดดม ทางร่างกายติดเชื้อที่แปลกปลอมที่ร่างกายไม่อาจจะรับได้ก่อให้เกิด โรค หรือผิวหนังกำเนิด ปัญหา ยางด้านนี้จึงควรจะเป็นเนื้อยางที่มีความเป็นเป็นกลางที่สูง ซึ่งมีก็เพียงแต่การสังเคราะห์ด้วยการทำเนื้อแผ่นยางให้เป็น silicone rubberหรือเรียกอีกนามว่า ยาง food grade เพื่อการขาย ด้านของกิน เครื่องดื่ม เครื่องไม้เครื่องมือ ในการรักษาของระบบ การเกื้อกูลมนุษย์

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นยางฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Rubber Sheet

 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Rubber Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น