logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on ยางเอ็นบีอาร์

ยางเอ็นบีอาร์

ยางเอ็นบีอาร์

การใช้งาน

ยางเอ็นบีอาร์ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางNBR ปะเก็นยางNBR โอริงยางNBR ไดอะแฟรมยางNBR ซีลยางNBR ท่อยางและสายยางNBR ล้อยางNBR ลูกกลิ้งยางNBR เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางเอ็นบีอาร์
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -20⁰C ถึง +100⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +120⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -40⁰C
เนื้อยาง ยางเอ็นบีอาร์
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางเอ็นบีอาร์ (ซีลยาง แผ่นยาง โอริงคอร์ดยาง ยางรองแท่นเครื่อง)
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว/จำนวน :
ตามแบบหรือตามตกลง
ขนาด ยางเอ็นบีอาร์ (โอริงยาง ปะเก็นยาง ไดอะแฟรมยาง ท่อยางและสายยาง)
ความกว้างรอบนอก : ตามสั่ง
ความกว้างรอบใน : ตามสั่ง
ความยาว/จำนวน :
ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NBR / ยางเอ็นบีอาร์

 

ยาง NBR จะมีจุดเด่นที่เหนือกว่า ยาง ประเภทอื่น ด้วยคุณสมบัติ ทนน้ำมันปิโตรเลียม และตัวละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ มีความยืดหยุ่นสูง อัตราการซิมผ่านก๊าซลดลง มีความทนทานต่อความร้อนอุณหภูมิสูง ต้านทานการขัดถู ความแข็งและความทนทานต่อแรงดึงสูง และเป็นฉนวนไฟฟ้า ยาง NBR จะมีช่วงการใช่งานที่ -40 – 100 องศาเซลเซียส

โดยคุณสมบัติโดยเด่นในเรื่องน้ำมัน ลูกค้าอุตสาหกรรม ที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆหรือชิ้นงานในเครื่องจักร  ที่ต้องสัมผัสน้ำมัน จะเลือก ยาง NBR ให้เราผลิต ในรูปแบบต่างๆ เช่น ปะเก็นน้ำมัน บางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ สายลำเลียง ท่อดูดน้ำมัน ท่อยางเสริมแรง ยางบุภาชนะ อุตสาหกรรมด้านที่ต้องใช้กับน้ำมันจึง เลือกที่จะสั่ง EUROBER ให้ผลิตจัดจำหน่าย มาอย่างยาวนานถึง 12 ปี ด้วยความเป็นสากลและใส่ใจการผลิตคุมทุกกระบวนการ เพื่อมาตรฐานสินค้า