logo
  • March 1, 2016
  • Comments Off on ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน

ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางกันสะเทือนสำหรับรองเครื่องจักร แผ่นยางสายพานเครื่อง ซีลวีแพ็คกิ้ง ยางรองแท่นเครื่อง ซีลยางเครื่องไฮโดรลิก ซีลยางทนความร้อน เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

ยางที่นิยมมากที่นำมาใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล มีหลากหลาย ซึ่งต้องขึ้นอยู่การใช้งานของเครื่องจักรรูปแบบใด สิ่งแวดล้อมแบบใด และสภาพบรรยากาศเช่นไร ซึ่งเรา มียางตั้งแต่ NR CR NBR EPDM Viton และ Silicone เรายังรับสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่ารูปแบบ แผ่นยาง โอริง ปะเก็น ท่อยาง ยางกระดูกงู  ซีลยางรูปแบบต่างๆ ทางเราเข้าใจการใช้งานของเครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการ ชิ้นงานนำไปใช้เพื่อ บำรุงรักษา หรือ เสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ เครื่องจักรทำงานได้อย่างปกติ เพราะคุณสมบัติของชิ้นงานและอายุการใช้งาน จะเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะ อาจทำให้เครื่องจักรชำรุด หรือ ทำให้คุณภาพของสินค้าในอุตสาหกรรมท่านออกมาได้ไม่ดี อาจต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก

EUROBER จึงแนะนำยางแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ ตรงตามการใช้งาน หากลูกค้า ต้องการชิ้นงาน เราก็ยินดี รับทำและจำหน่าย โดย ทีมผู้มีความสามารถและองค์ความรู้ด้าน ยาง และด้วยมาตรฐานเราจึงต้องใส่ใจในทุกๆงาน ทั้งใหญ่และเล็ก เพื่อการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน