logo
  • March 1, 2016
  • Comments Off on ยางทนไอน้ำ

ยางทนไอน้ำ

ยางทนไอน้ำ

การใช้งาน

ยางทนไอน้ำ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ แผ่นยางปะเก็น โอริงยาง ไดอะแฟรมยาง ยางทนความร้อนสูง ยางฉนวนไฟฟ้า ซีลตู้อบ ซีลยางเตาอบ ซีลยางฟองน้ำ ซีลยางกระดูกงู ซีลยางตัน ยางฟู้ดเกรด สายยางเตารีดไอน้ำ สายยางหม้อน้ำรถยนต์  เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางทนไอน้ำ
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางทนไอน้ำ
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ยางทนไอน้ำ (ซีลยาง แผ่นยาง โอริงคอร์ดยาง ยางรองแท่นเครื่อง)
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว/จำนวน :
ตามแบบหรือตามตกลง
ขนาด ยางทนไอน้ำ (โอริงยาง ปะเก็นยาง ไดอะแฟรมยาง ท่อยางและสายยาง)
ความกว้างรอบนอก : ตามสั่ง
ความกว้างรอบใน : ตามสั่ง
ความยาว/จำนวน :
ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : EPDM / Silicone / Viton / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

EUROBER มีการจัดจำหน่ายและรับผลิตยางทนไอน้ำ มาตลอดและต่อเนื่องที่อาจต้องใช้ในอุตสาหกรรม หลากหลายรูปแบบ ที่ต้องทนไอน้ำ เป็นปัจจัย สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ต้องทนไอน้ำที่สูง เช่น ท่อยางหม้อน้ำ ท่อน้ำมัน ซึ่งอาจจะต้องได้ ยางที่มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมมา ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ที่ลูกค้าจะนำไปใช้ในรูปแบบใด งานด้านใด

EUROBER จะผลิตยางตั้งแต่ NR NBR CR EPDM Silicone คุณสมบัติการใช้งานจะแตกต่างกันไป และทางเรายังจำหน่ายรับสั่งทำ ในรูป แบบ ซีลยาง ยางกระดูกงู แผ่นยาง โอริงยาง และ ปะเก็นยาง ท่อยาง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเจอกับไอน้ำและปัจจัยอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามกับทางผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีความรู้ด้านยางต่างๆ ของทางเรา เราพร้อมให้ความรู้และการเลือกนำไปใช้ให้ได้ตรงตามการใช้งาน