logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on ยางถอนขนไก่

ยางถอนขนไก่

ยางถอนขนไก่

การใช้งาน

ยางถอนขนไก่ สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ยางถอนขนไก่ ยางถอนขนนกกระทา ยางถอนขนสัตว์ปีก ยางถอนขนเป็ด ยางซิลิโคน ยางฟู้ดเกรด เป็นต้น

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ยางถอนขนไก่
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ยางถอนขนไก่
เนื้อยาง : ยางตัน
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ขนาด ยางถอนขนไก่
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความสูง : ตามสั่ง
จำนวน : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

ยางถอนขนไก่  เป็นยางที่ใช้ในถังหรือเครื่องที่ถอนขนไก่ เพื่อถอนขนไก่ โดยการหมุนของเครื่องโดยยางทำหน้าที่ในการถอน ยางจะมีลักษณะเฉพาะพวกเกี่ยวและดึงขนไก่ แบ่งตามความแข็งแตกต่างกันไป  และยังสามาแบ่งได้โดยดูตามลักษณะรูปร่าง ได้ 2 แบบ 1.ชนิดตัน และชนิดกลวง มีความสำคัญมาก ในการใช่กับเครื่องถอนขนไก่ ในอุตสาหกรรมประเภท เนื้อสัตว์ ที่ต้องการความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิ์ในขั้นตอน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่น

เครื่องถอนทั่วไปจำแหนกได้   2  แบบ 1.เครื่องถอนขนไก่แบบถัง  2.เครื่องถอนขนไก่แบบติดตั้งในผนังห้อง ทางเราจะต้องทราบถึงการนำไปใช้กับสัตว์ประเภทใด  จึงจะได้ยางถอนขนไก่ เพื่อการใช้งานให้ได้ตรงตามการใช้งาน

EUROBER อยากให้ลูกค้าคำนึงถึงการใช้ให้เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่จะนำไปใช้ ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ และความพึงพอใจในการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านอาหาร