logo
  • April 6, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า

ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า

รายละเอียด ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า

รับจัดทำการผลิต แผ่นยางเกรดพิเศษ เฉพาะ สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต นั่นคือ แผ่นยางปูพื้นสัตว์ นั่นคือแผ่นยางที่มีเกรด หลากแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานประเภทใด สัตว์ชนิดใด ขนาดใด และการพบเจอในการใช้งาน ดังเช่น การใช้งานด้านการรองพื้น ปูพื้น ที่รองรับน้ำหนักเท้าสัตว์ ที่อาจต้องมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งแผ่นยางต้องไม่มีสารเคมี ติดในเนื้อยาง หรืออาจไปเกี่ยวข้องกับอาหาร อาจจะต้องมีเนื้อ แผ่นยาง ซีลิโคน มันทำให้สามารถสัมผัสอาหารได้ โดน หรือถูกระบบการทำงานต่างๆได้ เพราะมีความเป็น ฟู๊ดเกรด และหากเป็นในเรื่องการ ปูพื้นสำหรับฝึกสัตว์ จำพวกม้า อาจจะต้องใช้เนื้อยางที่มีความเหนี่ยวแน่นมาก มีความยืดหยุ่นทนต่อแรงกระแทรกในระดับนึง ทนต่อแรงฉีกขาดได้สูง ที่อาจใช้เพียงแค่ แผ่นยาง จากคุณสมบัติ NR ก็เพียงพอ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal1

แผ่นยาง-ปูพื้นสัตว์-animal2

แผ่นยาง-ลายเชคเกอร์

แผ่นยาง-ลายไดมอน

แผ่นยาง-ลายเหรียญ

แผ่นยาง-ลายร่องตรง

วัตถุดิบ ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า: แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า อุตสาหกรรม

ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมความปลอดภัย / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า: ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าสำหรับม้า / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกม้า / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกวัว / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกปศุสัตว์ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกหมู / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกแพะ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกแกะ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกโค / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าคอกโค /ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าทนแรงฉีกขาด / /ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าทนการสึกหรอ / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าฉนวนทนความร้อน / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้าฉนวนกันความร้อน

ขนาด ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า: ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า1 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า2 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า3 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า4 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า5 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า6 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า8 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า10 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า12 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า15 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า20 mm. / ปะเก็นแผ่นยางรองคอกม้า25 mm.