logo
  • February 28, 2016
  • Comments Off on ซีลยาง

ซีลยาง

ซีลยาง

การใช้งาน

ซีลยาง สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ซีลยางทนความร้อนสูง ซีลยางทนความเย็น ซีลยางทนไอน้ำ ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลยางทนสารเคมี ซีลยางกันกระแทก เป็นต้น ขอข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.euroberseals.biz

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

อุณหภูมิการใช้งาน ซีลยาง
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : -80⁰C ถึง +280⁰C
อุณหภูมิสูงสุด : +315⁰C
อุณหภูมิต่ำสุด : -100⁰C
เนื้อยาง ซีลยาง
เนื้อยาง : ยางตัน / ยางฟองน้ำ
ความแข็งยางตัน : 20 ถึง 90 Shore A
ความแข็งยางฟองน้ำ : 30 ถึง 60 Shore C
ขนาด ซีลยาง
ความหนา : ตามสั่ง
ความกว้าง : ตามสั่ง
ความยาว : ตามแบบหรือตามตกลง
คุณสมบัติ : ยางทนน้ำมัน / ยางทนความเย็น / ยางทนสารเคมี / ยางกันกระแทก / ยางฟู้ดเกรด / ยางฉนวนไฟฟ้า / ยางทนแรงดัน / ยางทนไอน้ำ / ยางทนความร้อน / ยางฉนวนกันความร้อน
วัตถุดิบ : NR / NBR / EPDM / CR / Silicone / Viton / ยางเอ็นอาร์ / ยางเอ็นบีอาร์ / ยางอีพีดีเอ็ม / ยางซีอาร์ / ยางซิลิโคน / ยางไวตัน

 

ซีลยาง ทางเราจะผลิตหลากหลายวัตถุดิบ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ตรงตามการใช้งาน ซีลยางจะผลิตจาก ยาง NR CR NBR EPDM SILICONE และ VITON ซึ่งจะมีหลากหลายคุณสมบัติ  ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าใช้ในด้านใด ORING Seal Butterfly-valve seal ,  ซีลขอบหน้าต่าง อุตสาหกรรมที่นิยมสั่งทำกับทางเราจะใช้ในเรื่อง เช่น ซีลยางตู้แช่ ตู้เย็น  ซีลยางกระดูกงู  ซีลยางขอบกระจก  ซีลยางขอบประตู   ซีลยางตู้ดับเพลิง   ซีลยางเตาอบ   ซีลยางตู้คอนโทรล  ซีลยางเนื้อตัน  ซีลยางโปรไฟล์

EUROBER จะผลิตซีลยางในงานอุตสาหกรรมที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐานสากล และต้องคำนึงถึงคุณสมบัติการใช้งาน  ทนความร้อน  แรงกดดัน การเสียดสี  ทนน้ำมัน สารเคมี  และต้องเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ ขึ้นอยู่กับ โรงงานของทางลูกค้านำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใด ด้านอะไร EUROBER พร้อมให้คำแนะนำความรู้ในด้านซีลยาง โดยผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ ถึง 12 ปี พร้อมมาตรฐานสากลที่ได้รับ