logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ แก้ว

ซีลตู้อบ แก้ว

รายละเอียด ซีลตู้อบ แก้ว

ราคาของสินค้าจำนวนซีลยางหรือประเภทซีลยางชนิดโอริงหรือออยซีล ในงานสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็นยางดังเช่น ที่ได้จากยางซิลิโคนสำหรับการใช้แรงงานด้านการแพทย์หรือการปรุงอาหารในระบบอุตสาหกรรมต่างๆในการผลิตเครื่องดื่มหรือ สินค้าบริโภค ควรจะมีความปลอดภัยที่สูง

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ แก้ว  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ยางฟองน้ำครึ่งวงกลม-CR ยางฟองน้ำ-CR-3 ซีลยางตันสี่เหลี่ยม-EPDM ซีลยางขอบต่างๆ-PIM1-หน้า1 ยางฟู้ดเกรด ฟองน้ำ

ซีลตู้อบ แก้ว   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ แก้ว  : ซีลตู้อบเมล็ดฟักทอง / ซีลตู้อบปลาหมึก / ซีลตู้อบหมูแผ่น / ซีลตู้อบมะขาม / ซีลตู้อบเมล็ดแตงโม / ซีลตู้อบสี / ซีลวีแพ็คกิ้ง / ซีลกระบอกสูบ / ซีลไฮโดรลิค / ซีลยางทนจารบี / ซีลยูคัพ

การใช้งาน ซีลตู้อบ แก้ว  : ออยซีล / ซีลลูกสูบ / ซีลฝาหม้อ / ซีลฝาถัง / ซีลบรรจุกล่องอาหาร / ซีลขอบหน้าต่าง / ซีลปั๊มน้ำ / ซีลตู้อบอลูมิเนียม / ซีลตู้อบกระดาษ / ซีลเตาอบหิน